Seminars

Biomedicínský výzkum na University of Bedfordshire

Written by Josef Kohout

Josef Kohout

University of West Bohemia

A series of seminars in Czech
October 6, 2009 at 9:30
October 13, 2009 at 9:30
November 3, 2009 at 9:30
University of West Bohemia, UL411

The expected duration of the seminars is one hour.

Download

presentation slides (6 MB PDF)

Agenda

 1. Post-Doc research fellow at University of Bedfordshire
  • Základní informace o uskutečněné ?stáži? v UK
  • Seznámení se s University of Bedfordshire a výzkumným týmem vedeným prof. G. Clapworthy
  • Letmý výčet výzkumných projektů
 2. Výzkumné projekty LHDL a Aneurist
  • Obecný popis obou řešených projektů
  • Moje aktivity v rámci těchto projektů (stručně)
 3. Multimod Application Framework ? MAF
  • Charakteristika systému, jeho význam a použití
  • Srovnání s MVE2, vyhlídky do budoucna (MAF3)
 4. Vizualizace rozsáhlých medicínských dat v interaktivním čase
  • Visual Human & Female repository (3.15 GB vs. 12 GB)
  • Multiresolution a ?bricking? technika
  • Dosažené výsledky
 5. Vizualizace vektorových a tensorových polí
  • Statické a dynamické streamlines, glyphs
  • Dopplerův efekt, volumetrické obarvování
 6. Detekce aneurysmů
  • Problematika klasifikace aneurysmů
  • Semiautomatická metoda
 7. Dekompozice svalů
  • Muskuloskeletární model
  • Deformace povrchového modelu
  • Dekompozice objemu na vlákna
 8. Přehled dalších výsledků
  • SliceViewOnCurve
  • HoleFilling
  • Smoothing
 9. Volná neformální diskuze na téma jak se žije v UK[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.