Seminars

Konvoluce v digitální holografii

Written by Petr Lobaz

Petr Lobaz

University of West Bohemia

Seminar in Czech
April 26, 2010 at 14:00
University of West Bohemia, UL411

Download

Lecture video (992 MB Matroska)

Recommended players with native Matroska support: Media Player Classic or VLC media player. Alternative playback possibilities can be found on the Matroska downloads page.

Abstract

Digitální holografie je prudce se rozvíjející oblastí, která nalézá uplatnění mimo jiné ve zpracování signálů, konstrukci optických systémů nebo ve strojírenství. Je to také jeden z možných přístupů ke konstrukci displeje s 3D obrazem. Základním problémem digitální holografie je výpočet šíření světla. Ukazuje se, že za jistých podmínek je možné tento výpočet provést algoritmy rychlé konvoluce.

Na semináři si vysvětlíme jak fyzikální podstatu šíření světla, tak i samotné digitální holografie. Dále se zaměříme na algoritmy rychlé konvoluce a vysvětlíme si, v čem spočívá jejich trik. V neposlední řadě si vysvětlíme, jak prakticky obcházet paměťová omezení za cenu teoreticky vyšší časové náročnosti.

Seminář je vhodný jak pro zájemce o holografii, tak pro zájemce o zpracování signálů, diskrétní Fourierovu transformaci nebo rychlé algoritmy. Seminář potrvá přibližně 90 minut.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.