Seminars

Lehký úvod do modelování proteinů

Written by Michal Zemek

Michal Zemek

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 24, 2010 at 13:30
University of West Bohemia, UL411

Download

Presentation slides (1.5 MB PDF)

Abstract

V semináři, který bude netradičně začínat již v půl druhé odpoledne, zavítáme do oblasti proteinového modelování. Popíšu výpočet potenciální energie proteinu pomocí klasické mechaniky a její využití při predikci struktury proteinu. Ukáži, jak je možné tento problém diskretizovat. To nás zavede k technice dead end elimination, která je mocným nástrojem pro řešení minimalizačních funkcí s diskrétní množinou možných řešení. Na závěr popíšu, k čemu je mi to všechno vlastně dobré.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.