Seminars

Optimalizace vnímané chyby v kompresi dynamických sítí

Written by Libor Váša

Libor Váša

University of West Bohemia

Seminar in Czech
November 9, 2010 at 10:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

V předchozích seminářích jsme dlouze hovořili o dynamických sítích (animovaných 3D modelech) a o tom, jak takovéto sítě úsporně ukládat s tolerancí jisté ztráty přesnosti. Hovořili jsme také o nové metrice poškození, nazvané STED, jež byla vyvinuta, aby lépe zachytila lidské vnímání poškození, a jejíž funkčnost byla ověřena rozsáhlým subjektivním experimentem.
Dlouho jsme hledali způsob jakým skloubit získané poznatky v efektivní kompresní algoritmus minimalizující STED chybu, a po mnoha neúspěších jsme konečně našli způsob jak v kompresi sítí dosáhnout významného snížení vnímané chyby. V semináři seznámíme posluchače s dosaženými výsledky a hlavně s velmi zajímavými obecnými technikami, které by mohly být užitečné i v jiných oblastech grafického snažení.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.