Seminars

Akcelerace algoritmů počítačové grafiky a zpracování videa (Programovatelný hardware nebo i jinak)

Written by Pavel Zemčík (external)

doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík

FIT VUT v Brně

Invited talk in Czech
December 8, 2010 at 11:00
University of West Bohemia

Abstract

Algoritmy počítačové grafiky se dají, stejně jako jiné algoritmy používané v počítačové technice, spouštět a provozovat na sekvenčních procesorech. Protože však algoritmy počítačové grafiky, zpracování obrazu a obecně zpracování signálu mají jiný charakter než obvyklé úlohy počítačové technologie, metody pro jejich akceleraci se liší od standardních postupů používaných v jiných podmínkách.

Myšlenka akcelerace algoritmů počítačové grafiky je téměř tak stará jako počítačová grafika sama. Z charakteru algoritmů počítačové grafiky je totiž zřejmé, že se akcelerace často "vyplatí". Je všeobecně známo, že pro akceleraci grafických byla vyvinuta řada specializovaných grafických karet, které jsou dnes běžnou součástí osobních počítačů. Byla též vyvinuta řada specializovaných procesorů pro zpracování signálu (DSP) a pro akceleraci se používá i programovatelný hardware, zejména programovatelná hradlová pole (FPGA) a "upravují" se standardní procesory.

Ukážeme si:

  • Jaké jsou dnešní možnosti akcelerace grafických algoritmů a algoritmů zpracování obrazu,
  • Jaké algoritmy a za jakých okolností se "vyplatí" akcelerovat a na jakých platformách,
  • co můžeme od akcelerace očekávat a jaká jsou omezení.

Cílem je zejména podat posluchačům informaci o možnostech, metodách a možných očekáváních. Bude také uvedeno několik příkladů algoritmů.

Podporováno projekty LC-CPG, MŠMT ČR, No LC 06008 a SPAV CZ.1.07/2.3.00/09.0050.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.