Seminars

Novinky v procházkových algoritmech

Written by Roman Soukal

Roman Soukal

University of West Bohemia

Seminar in Czech
April 26, 2011 at 11:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

V předchozích seminářích jsme hovořili o procházkových lokačních algoritmech, kde jsme posluchače seznámili především s výhodami a  nevýhodami procházkových algoritmů obecně a pak se zabývali jednotlivými navrhovanými algoritmy. Na tomto semináři již získané poznatky stručně zopakujeme a budeme se zabývat novým algoritmem vycházejícím z  barycentrických souřadnic. V další části semináře se dále budeme zabývat časově optimálními řešeními problému lokace bodu v trojúhelníkových sítích, ve kterých jsme aplikovali náš navrhovaný algoritmus.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.