Seminars

Algoritmus FAMC pro kompresi dynamických sítí a jeho vylepšení

Written by Oldřich Petřík

Oldřich Petřík

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 3, 2011 at 11:00
University of West Bohemia, UL407

Abstract

Tématem semináře bude (opět) komprese animovaných trojúhelníkových sítí, tentokráte pomocí konkurenčního algoritmu FAMC, který je standardizován v normě MPEG-4. Kvůli srovnání výkonu v nové metrice STED jsme se snažili opatřit si implementace několika state-of-the-art algoritmů. V případě FAMC to znamenalo reimplementaci, při níž jsme narazili na některá slabá místa. Nedostatky jsme se pokusili napravit, čímž se nám podařilo snížit poškození dekomprimované sítě až o 30 % a to nejen v metrice STED. Cílem tohoto semináře je seznámit posluchače s principem fungování algoritmu FAMC, s vylepšeními, která jsme v něm provedli, a jejich dopadem na fungování algoritmu.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.