Seminars

Konstrukce kompletního aditivně váženého 3D Voronoi diagramu

Written by Martin Maňák

Martin Maňák

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 31, 2011 at 11:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Aditivně vážený 3D Voronoi diagram lze reprezentovat jako graf Voronoi vrcholů a hran. Oproti obyčejnému diagramu bodů však může být tvořen více komponentami hranové souvislosti. Některé algoritmy konstrukce diagramu jsou založeny na této grafové interpretaci, bohužel však umí nalézt pouze některé komponenty. Na semináři bude prezentován postup, jak nalézt všechny komponenty diagramu.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.