Seminars

Vizualizace 3D triangulace nad hierarchií clusterů

Written by

Jiří Skála

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 28, 2011 at 14:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Na semináři bude představena dynamická triangulace nad hierarchií clusterů, jakožto nástroj pro zvládání velkých objemů dat. Dosud prezentované řešení bylo jen ve 2D, respektive 2,5D. V nadcházející přednášce bude představena plně 3D verze.

Při zobrazení tetrahedralizace množiny bodů je vidět jen konvexní obálka, případně hustá změť čar, pokud vykreslíme drátěný model. Pro řešení tohoto problému byla navržena metoda pro obnovení nekonvexního tvaru objektu.

Pro další zkvalitnění vizualizace - konkrétně při rozbalování a zabalování clusterů - byla navržena obdoba techniky geomorph, kterou uvedl H. Hoppe v Progressive meshes.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.