Seminars

Je aliasing signálů ve výpočetní optice škodlivý?

Written by Petr Lobaz

Petr Lobaz

University of West Bohemia

Seminar in Czech
March 13, 2012 at 12:00
University of West Bohemia, UK417

 

Download

Lecture video (1.2GB Matroska)

Recommended players with native Matroska support: Media Player Classic or VLC media player. Alternative playback possibilities can be found on the Matroska downloads page

Abstract

Při modelování šíření světelné vlny je třeba pracovat se vzorkovanými signály. Klasická teorie zpracování signálů říká, že toto vzorkování musí být jemnější než dvojnásobek šířky pásma uvažovaných signálů. Ve výpočetní vlnové (fourierovské) optice pracujeme s komplexními signály, fázory, kterým se obvykle rychle mění fáze, ale amplituda pomalu. Ukážeme, že v běžné úloze fourierovské optiky, modelování šíření světla volným prostorem metodou úhlového spektra, umožňuje "uměle zavedený" aliasing takového signálu zpřesnit, resp. zrychlit výpočet.

Přednáška je vhodná pro všechny, kdo pracují se vzorkovanými signály. Nepředpokládají se žádné znalosti fourierovské optiky, ale posluchači by měli mít povědomí o Fourierově transformaci, diskrétní Fourierově transformaci a digitálním zpracování signálu.


 [ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.