Seminars

Deblocking pro trojúhelníkové sítě

Written by Jan Rus

Jan Rus

University of West Bohemia

Seminar in Czech
March 27, 2012 at 12:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Shlukovací algoritmy jsou užitečným nástrojem, kterým lze zlepšit efektivitu algoritmů sloužících ke kompresi trojúhelníkových sítí. Na druhou stranu, oddělené zpracování částí trojúhelníkových sítí často vede ke vzniku nových typů artefaktů - prasklinám a posuvům na hranicích mezi jednotlivými částmi sítě (shluky vrcholů). Tyto artefakty jsou zřetelně rozpoznávány jak lidským zrakem, tak chybovými metrikami založenými na lidském vnímání.

V rámci přednášky bude představen post-process algoritmus, který je zaměřen na redukci zmíněných artefaktů bez potřeby jakýchkoliv dodatečných dat - využívá pouze informaci o rozmístění shluků, která je již dekodéru známá. Naše experimenty ukazují, že v případě sítí komprimovaných s malým datovým tokem tento postup může vést k redukci poškození trojúhelníkové sítě až o 18 % (měřeno metrikou STED).[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.