Seminars

Simulace davů, hierarchické a kombinované kinetické datové struktury

Written by Tomáš Vomáčka

Tomáš Vomáčka

University of West Bohemia

Seminar in Czech
April 10, 2012 at 12:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

První část semináře bude obsahovat stručný přehled postupu práce v problematice simulace davu lidí ve virtuálním městě, přehled aplikací, které používáme a problémů, které aktuálně řešíme. Ve druhé části semináře se zaměříme na teorii a implementační detaily simulace davů za využití dvou typů kinetických datových struktur. V první řadě se bude jednat o hierarchické struktury, které slouží pro rozdělení komplexního problému na jednodušší podproblémy, jejich vzájemnou interakci a vlastnosti. Dalším diskutovaným tématem budou kombinované kinetické struktury, jejichž využití přináší obdobné výhody, avšak princip jejich funkcionality je odlišný.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.