Seminars

Manipulace s velkými geometrickými daty

Written by Jiří Skála

Jiří Skála

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 6, 2012 at 12:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Na semináři bude prezentován souhrn výsledků výzkumu v oblasti zacházení s velkými geometrickými daty. Následovat budou novinky z problematiky obnovení nekonvexního tvaru objektu, detekce duplicit ve velkých datech a závislost pořadí bodů v data streamu.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.