Seminars

Deformovatelné modely

Written by Václav Purchart

Václav Purchart

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 8, 2012 at 10:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Deformovatelné modely (DM) popisují poměrně obecnou a obsáhlou problematiku chování a aspektů časově proměnných rozhraní nějakých (minimálně dvou) entit, kdy pokud entity mají dimenzi N, rozhraní entit mají vždy dimenzi N-1. Tento problém je v netriviálních případech exaktně jen těžko řešitelný, proto se DM většinou řeší numericky. Rozdělení metod pro DM je určeno způsobem, jakým vzorkují dané časově proměnné kontinuum na eulerovské a lanrangeovské metody. Tento seminář se bude zabývat rešerší používaných metod pro DM.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.