Seminars

Interaktivní model písčitého terénu založený na Delaunayově triangulaci

Written by Václav Purchart

Václav Purchart

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 29, 2012 at 12:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Na semináři budou prezentovány výsledky výzkumu interaktivního terénního modelu založeného na Delaunayově triangulaci za rok 2012. Seminář bude zaměřen hlavně na haptickou vizualizaci časově proměnných dat a budou prezentovány výsledky uživatelských testů vnímání různých materiálů. Okrajově zmíníme také zobecnění virtuálních nástrojů použitých k manipulaci s modelem.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.