Seminars

Modelování vlivu eroze na terén

Written by Věra Skorkovská

Věra Skorkovská

University of West Bohemia

Seminar in Czech
December 18, 2012 at 10:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

  Modelování terénu pomocí eroze je úlohou, která se v počítačové grafice zkoumá již více než dvacet let, přesto v této oblasti stále existují nevyřešené problémy. Erozní procesy mohou být rozděleny do tří hlavních kategorií: zvětrávání, hydraulická eroze a eroze způsobená větrem. Hydraulická eroze má největší vliv na vývoj terénu a proto jí je věnována největší pozornost.

  V první části semináře bude publikum seznámeno s metodami, které se nejčastěji používají pro simulaci eroze. V druhé části bude představena nová metoda pro simulaci hydraulické eroze. Metoda používá částice pro reprezentaci kapaliny, terén je reprezentován pomocí trojúhelníkové sítě. Výhodou této reprezentace je fakt, že nám umožňuje modelování plně trojrozměrných prvků, nevýhodou je složitost udržování konzistentní trojúhelníkové sítě.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.