Seminars

Algoritmy pro manipulaci s velkými geometrickými daty

Written by Věra Skorkovská

Jiří Skála

University of West Bohemia

Seminar in Czech
January 21, 2013 at 11:00
University of West Bohemia, UL411

Abstract

  Na semináři budou představeny výsledky mého doktorského studia v oblasti zpracování velkých geometrických dat. V úvodu se dozvíte, čím přesně se zabývám a proč je to užitečné. Krátce představím existující metody. Ve bytku přednášky pak rozeberu navržené řešení - data stream clusterování a dynamickou hierarchickou triangulaci.

  Seminář je na zkoušku před obhajobou disertace. Jeho délka proto bude jen 20 minut plus diskuse.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.