Seminars

Detekce kolizí pro elasticky deformovatelné modely

Written by Tomáš Janák

Tomáš Janák

University of West Bohemia

Seminar in Czech
February 6, 2013 at 12:00
University of West Bohemia, UL411

Abstract

  Objekty z pružných materiálů jsou charakterizovány tím, že na působení vnějších sil reagují vratnou deformací. Zdrojem těchto vnějších sil je nejčastěji kontakt s jinými objekty, tedy kolize.Neustálé změny tvaru simulovaných objektů vedou ke zkomplikování klasických algoritmů pro detekci kolizí, je tedy na místě se zabývat jejich optimalizací, případně hledáním nových, vhodnějších přístupů. V semináři budou představeny některé techniky používané pro detekci kolizí (hierarchie obalových těles, dělení prostoru, metody založené na rasterizaci) s důrazem na jejich specifika při využití v simulaci deformovatelných těles. Dále budou představena vybraná state-of-the-art řešení, jejich výhody a nevýhody a v kontextu s tím budou uvedeny otevřené problémy tohoto odvětví.

  Seminář má sloužit jako seznámení s tématem mého PhD studia, stručně tedy také uvedu svou předchozí práci s pružnými tělesy. Jejím předmětem byla simulace většího počtu pružných těles v neustálém kontaktu (svalové soustavy) pro účely diagnostiky chování opěrné a svalové soustavy člověka. Ačkoliv deformovatelné modely nacházejí uplatnění také v odvětvích jako modelování textilií nebo zábavním průmyslu, v tomto semináři budu nejčastěji mluvit o deformovatelných modelech právě v kontextu podobných lékařských aplikací.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.