Seminars

Obhajoba oborových projektů - 1. část

Written by Pavel Brandejský and Petr Altman

Pavel Brandejský & Petr Altman

University of West Bohemia

Seminar in Czech
April 23, 2013 at 11:10
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Pavel Brandejský: Práce na programovém vybavení pro podporu simulace pohybu chodců ve virtuálních městech

  Úkolem oborového projektu bylo otestovat existující program CityEditor pro vkládáni dat popisujících sociální skupiny a zóny ve městě, doplnit ho a
změnit tak, aby zadávání dat bylo efektivnější, uživatelsky pohodlnější a dovolovalo zadávání velkých množství různých skupin a chodců. Zadané
vztahy a váhy skupin měl student za úkol zobrazovat a ukládat do souboru pro načítání programem simulujícím pohyb chodců ve virtuálním městě, na
kterém pracuje Ing. Tomáš Vomáčka, doktorand na KIV.

Petr Altman: Modulární vývojová platforma pro mobilní robot se zařízením Kinect

  Cílem práce zpracovávané v rámci oborového projektu bylo prostudovat možnosti dosavadní vývojové platformy Kinbo a na jejich základě navrhnout
a implementovat novou modulární a univerzální verzi vývojové platformy Kinbo s možností podpory různých druhů robotů. V rámci prezentace bude
představena výsledná nová platforma, která je složena z aplikací pro serverový počítač, klientský počítač a počítač robota. Platforma nabízí
SDK umožňující programovat robota prostřednictvím uživatelských modulů v jazyce C#.



[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.