Seminars

Grilování Vaška Purcharta na obhajobu k doktorské zkoušce

Written by Václav Purchart

Václav Purchart

University of West Bohemia

Seminar in Czech
April 23, 2013 at 12:00
University of West Bohemia, UK417

Abstrac

Předmětem akce bude cvičné grilování V. Purcharta za účelem důkladné přípravy k blížící se doktorské zkoušce.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.