Seminars

Svalově-kosterní model člověka - metody deformace svalů

Written by Jana Hájková

Jana Hájková

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 14, 2013 at 11:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Cílem přednášky je seznámit posluchače s dalším vývojem projektu kosterně-svalového modelu člověka. Pozornost bude zaměřena především na iterativní metodu deformace svalů a možnosti výpočtu tzv. "action lines". V přednášce budou zároveň nastíněny plány výzkumu do budoucna.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.