Seminars

Komprese GPS trajektorií

Written by Vladislav Razým

Vladislav Razým

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 11, 2013 at 11:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Práce popisuje princip algoritmu komprese GPS trajektorií, které jsou tvořeny prostorovými (pouze zeměpisné souřadnice) nebo časoprostorovými body (zeměpisné souřadnice a čas). Algoritmus umožňuje progresivní kódování trajektorií s libovolnou prostorovou, resp. časoprostorovou přesností. Princip algoritmu je založen na kvantizaci souřadnic bodů trajektorie, diskrétní waveletové transformaci (DWT) a adaptivním binárním aritmetickém kódováním DWT koeficientů.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.