Seminars

Urychlení analýzy biomolekul pomocí paralelismu

Written by Zuzana Majdišová

Zuzana Majdišová

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 25, 2013 at 11:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Pro efektivní analýzu biomolekul je často vyžadován popis prostorových vztahů mezi jednotlivými atomy pomocí aditivně váženého Voronoi diagramu. Výpočet tohoto diagramu je však pro velké molekuly pomalý. Cílem oborového projektu proto bylo využití vyššího stupně paralelismu k urychlení výpočtu diagramu, tedy distribuce výpočtu mezi více CPU. Implementace algoritmu rozšířila stávající výpočetní knihovnu awVoronoi.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.