Seminars

Reebovy grafy

Written by Pavel Hajek

Pavel Hajek

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 25, 2013 at 11:30
University of West Bohemia, UK417

Abstract

V prezentaci na téma Reeb graphs (Reebovy grafy) bude nastíněn v první řadě vznik a definice těchto grafů používaných pro topologii a tvarové analýzy. Jinými slovy se jedná o nástroj pro komplexní popis tvaru bjektu, který zachovává topologickou informaci o objektu. Následně pak bude na příkladech přiblíženo použití těchto grafů v různých aplikacích např. počítačová grafika, simplifikace, uložení objektů, tvarová analýza).[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.