Seminars

Metoda konečných prvků

Written by Tomáš Janák

Tomáš Janák

University of West Bohemia

Seminar in Czech
November 5, 2013 at 10:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Metoda konečných prvků je numerickou metodou sloužící k aproximaci průběhu nejrůznějších fyzikálních veličin v rámci simulovaného objektu. Metoda diskretizuje objekt na předem zvolený počet jednoduchých primitiv (prvků, zpravidla trojúhelníků, čtyřstěnů, krychlí apod.) a poté hledá funkci po částech spojitou na těchto primitivech, která aproximuje přesné (neznámé) řešení při minimální chybě.
Seminář vyloží základy této metody a na příkladu deformace pružného tělesa předvede její použití a poukáže na některé komplikace s tím spojené. Vzhledem ke komplexnosti metody si tento seminář neklade za cíl vyložit všechny "matematické detaily" s ní spojené, nýbrž pouze seznámit posluchače s jejími základními principy a možnými aplikacemi.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.