Seminars

Vizualizace volumetrických dat

Written by Martin Prantl

Martin Prantl

University of West Bohemia

Seminar in Czech
December 10, 2013 at 10:00
University of West Bohemia, UK417

Abstract

S volumetrickými daty se velmi často setkáváme v podobě výstupů z CT a MRI u lékařských dat. Tato data jsou velmi často statická. Zajímavějíší jsou z hlediska velikosti časově proměnná data. V některých publikacíh se tato data označují jako 4D. Zde se velmi rychle navyšuje jejich velikost a i malá animace s jedním snímkem 128x128x128 může v konečném výsledku zabírat desítky GB. V případě tohoto typu dat je důležité využívat určitý druh komprese. Vzhledem k tomu, že nejčastěji se s tímto typem dat můžeme setkat v oblasti meteorologie, lze uvažovat i ztrátové komprese.Seminář se bude zabývat možnostmi vizualizací volumetrických dat. Bude zmíněna také možnost vizualizace na mobilních platformách (konkrétně platforma Apple iPhone). Pro technicky založené posluchače se v části prezentace objeví krátké návody pro praktické řešení a ukázky renderingu s využitím OpenGL.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.