Seminars

Triangulace v E2 a E3 na CPU a GPU

Written by Michal Šmolík

Michal Šmolík

University of West Bohemia

Seminar in Czech
November 26, 2013 at 13:00
ÚGN AVČR, v.v.i. Studentská 1768, Ostrava Poruba, konferenční sál

Abstract

V mnoha aplikacích se používá triangulace bodů v E2, nebo tetrahedronizace bodů v E3, přičemž dodržení Delaunay kritéria není nutnou podmínkou. Pro velké rozsahy dat (více než 5*10^7 bodů) se pro snížení časové náročnosti využívají paralelní metody. Na přednášce bude ukázán nový přístup pro efektivní paralelní triangulaci, resp. tetrahedronizaci, rozsáhlých datových množin v E2, resp. E3, a to jak na CPU, tak i na GPU.

Výsledky experimentů prokazují, že výsledná síť je blízká k Delaunayovské a zároveň prokazují použitelnost předkládané metody v aplikacích. Další možnosti předkládaného přístupu budou diskutovány v rámci diskuze.

 [ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.