Seminars

Matematické modelování a numerické metody

Written by Michal Šmolík, Ondřej Nedvěd

Michal Šmolík, Ondřej Nedvěd

University of West Bohemia

Seminar in Czech
April 15, 2014 at 10:15
University of West Bohemia, UK417

Abstract

V numerické matematice je numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDR) postup, kterým můžeme získat přibližné řešení PDR. Používá se v případech, kdy by bylo nalezení přesného (analytického) řešení náročné nebo v případech, kdy analytické řešení nelze najít. Na semináři budou posluchačům představeny mesh metody pro řešení PDR, ale také mesh-free metody s využitím RBF pro řešení PDR, které pro výpočet nepotřebují informaci o struktuře rozložení bodů.


 Seminář je shrnutím poznatků získaných při studiu předmětu Matematické modelování a numerické metody.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.