Seminars

Metody pro opravování (sebe-)protínání v trojúhelníkových sítích

Written by Věra Skorkovská

Věra Skorkovská

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 13, 2014 at 10:15
University of West Bohemia, UK417

Abstract

3D modely se v dnešní době velice často používají nejen v počítačové grafice, ale i v mnoha jiných oblastech. Aplikace, pracující s těmito modely, na ně obvykle kladou určité kvalitativní požadavky, které ale dostupné modely velmi často neslňují. V takové chvíli přicházejí na řadu algoritmy, které dokáží defekty meshí detekovat a opravit.

Seminář se bude zabývat problémem (sebe-)protínání, jedním z velmi častých defektů, na které můžeme u 3D modelů narazit. 

 [ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.