Seminars

Výpočet a zobrazení molekulárního povrchu

Written by Martin Maňák

Martin Maňák

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 10, 2014 at 10:15
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Povrchový model rozhraní mezi molekulou a jejím prostředím se používá při analýze bio-molekul. Tento povrch však může být velmi komplexní. Aby analýza byla interaktivní, je důležité rychle spočítat a zobrazit tento povrch, to však není úplně snadné. 

Na semináři bude prezentován algoritmus konstrukce takového povrchu. Pro nalezení všech jeho částí a hledání jejich průniků se využívá aditivně vážený Voronoi diagram atomů. Efektivní zobrazení částí povrchu je zajištěno pomocí metody ray-casting.

Díky kombinaci těchto metod dokážeme interaktivně pracovat i s povrchy obrovských molekulárních struktur, jako jsou například ribosomy.

 

  

 [ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.