Seminars

Výsledky stáže ve Fraunhofer IGD: Vizuální analýza velkých prostorových dat na bázi WebGL

Written by Jan Ježek

Jan Ježek

University of West Bohemia

Seminar in Czech
December 9, 2014 at 10:15
University of West Bohemia, UN309

Abstrakt: 
Na semináři budou popsány zkušenosti ze tříměsíční stáže ve Fraunhofer IGD v Darmstadtu a spolupráce s místním oddělením Information Visualization and Visual Analytics a oddělením Spatial Information Management. Konkrétně bude příspěvek zaměřen na popis nového řešení pro vizuální analýzu velkého množství prostorových dat. 

Velká data obsahující prostorovou informaci lze dnes analyzovat několika způsoby. Současné tradiční postupy používají přístup pomocí uložení dat do vhodné datové struktury a jejích následná analýza pomocí dávkových procesů a dotazů na bázi SQL. V případě velkých dat není možné tímto postupem docílit dynamické odezvy podporující lepší možnosti prozkoumávání souvislostí v datech. 

V příspěvku se budeme zabývat možností dynamické interaktivní vizualizace prostorových dat ve webovém prohlížeči pomocí metody "coordinated multiple views" tzn. vizualizace pomocí propojených pohledů, jako např. mapy a množiny histogramů. Základním principem nově navrženého řešení je paralelizace procesů selekce i vlastního vykreslování dat pomocí GPU a standardu WebGL. Bude představeno nové řešení umožňující vizuální analýzu cca 1 000 000 záznamů s možností dynamického filtrování a vizualizace prostorových i neprostorových datových typů. [ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.