Seminars

Srovnání vybraných metod mesh-skinning

Written by Michal Žák

Michal Žák

University of West Bohemia

Seminar in Czech
February 24, 2015 at 10:15
University of West Bohemia, UN309

Mesh-skinning slouží jako rychlý a relativně spolehlivý nástroj k deformaci trojúhelníkových sítí. Prezentace porovnává kvalitativní vlastnosti a výkonnostní požadavky metod, blíže se zaměříme na upravený mesh-skinning zachovávající objem deformované sítě.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.