Seminars

Vizualizace dynamických systémů

Written by Michal Šmolík

Michal Šmolík

University of West Bohemia

Seminar in Czech
April 7, 2015 at 10:15
University of West Bohemia, UC 340

Abstrakt:
Při vizualizaci dynamických systémů, např. vektorových polí, se v dnešní době potýkáme s velkým množstvím dat. Je proto nutné z dat extrahovat hlavní vlastnosti vektorového pole a ty poté vizualizovat. Tyto vlastnosti lze získat pomocí kritických bodů, jejichž definice bude ukázána na semináři a bude předvedeno jak kritické body hledat. Pro práci s dynamickými systémy jsou v drtivé většině využívány meshové techniky, které vyžadují teselaci v E^d. V rámci budoucí práce budou zkoumány dynamické systémy pomocí meshless technik.

 

Předpokládaná délka semináře je 45 minut + 15 mniut diskuze.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.