Seminars

Datové struktury

Written by Zuzana Majdišová

Zuzana Majdišová

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 19, 2015 at 10:15
University of West Bohemia, UC 340 

Abstrakt:

Při využívání meshless technik se potýkáme s velkým množstvím dat. Z toho důvodu je potřeba data uložit do vhodných datových struktur pro zefektivnění následujícího výpočtu. Na semináři budou představeny v současné době existující datové struktury využitelné pro uložení roztroušených dat a numerické datové struktury umožňující efektivní práci s velkými řídkými maticemi. V rámci budoucí práce budou vyvíjeny nové datové struktury využitelné pro meshless metody umožňující použití projektivní geometrie a geometrické algebry.

 

 [ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.