Seminars

Počítání dutin

Written by Martin Maňák

Martin Maňák

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 26, 2015 at 10:15
University of West Bohemia, UN309 

Abstrakt:

Na semináři bude představeno řešení problému počítání dutin v systému kuliček, jejichž poloměry se mění společnou konstantní rychlostí. Výsledkem je graf závislosti počtu dutin na čase. Postup lze využít i na modelování vývoje dutin v čase, zejména událostí vzniku a zániku, a také na tvorbu hierarchie dutin. Hierarchii lze filtrovat podle různých parametrů a získat tak abstraktní pohled na dutiny daných vlastností. Metodu lze reálně využít při analýze dutin v molekulárních strukturách.

 [ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.