Seminars

Automatická analýza obrazů živých buněk a jejich simulace

Written by doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D

Seminar in Czech
January 17, 2017 at 14:30
University of West Bohemia, UN309

 

Abstrakt

Jedním z nejdůležitějších výzkumných nástrojů současné buněčné biologie je optická mikroskopie, která je unikátním nástrojem pro sledování živých buněk. Vzhledem k tomu, že moderní optické mikroskopy umožňují snímání velkého množství multi-dimenzionálních obrazů živých buněk, případně jejich částí, které není v lidských silách zpracovávat manuálně, je nutné vyvíjet automatické metody pro jejich analýzu. Mezi nejdůležitější úlohy při této automatické analýze patří segmentace pozorovaných objektů, sledování jejich pohybu a kvantifikace podstatných jevů či událostí. Mezi hlavní problémy při vývoji vhodných obecných metod patří vysoká variabilita pozorovaných objektů a často i nízká kvalita pořízeného obrazu. Pro lepší pochopení chování vyvíjených metod a studiu jejich citlivosti na zvolené parametry lze s výhodou využívat generované realistické umělé obrazy živých buněk. V přednášce se zaměřím zejména na představení oblasti a možnosti využití dynamických geometrických modelů.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.