Seminars

Minimální cesty a využití jejich podobnosti

Written by Jakub Szkandera

Seminar in Czech
June 5, 2017 at 10:00
University of West Bohemia, UC340

 

Abstrakt

Seminář bude rozdělen na menší ucelené části. První část bude zaměřena na podobnost cest, kterou lze využít pro časovou optimalizaci plánování cest. Druhá část se zaměří na hledání minimální cesty kulové sondy v proteinu, který je reprezentovaný Voronoi diagramem. Závěrem bude nastíněna budoucí práce v oblasti hledání cest a vzorkovacích algoritmů.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.