Seminars

Stanovení optimálního proměnného shape parametru a rozmístění referenčních bodů pro RBF aproximaci

Written by Zuzana Majdišová

Seminar in Czech
June 6, 2017 at 13:00
University of West Bohemia, UC340

 

Abstrakt

Na semináři bude popsán postup, jak stanovit RBF aproximaci, pokud se shape parametr mění v závislosti na umístění referenčního bodu vzhledem k zadanému datasetu. Dále bude popsán nový postup pro stanovení optimálního rozmístění referenčních bodů, jelikož standardní algoritmy umisťují body náhodně, ale prezentovaný postup využívá k výběru pozic schopnosti určit významné body zadaného datasetu. Posledním bodem semináře bude stanovení optimálního shape parametru v jednotlivých referenčních bodech.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.