Seminars

Aproximace vektorových polí

Written by Michal Šmolík

Seminar in Czech
June 20, 2017 at 13:00
University of West Bohemia, UN309

 

Abstrakt

Na semináři bude popsán postup aproximace vektorových polí pomocí Radiálních bázových funkcí. Při aproximaci bude představen způsob vhodného umístění řídících bodů pro RBF aproximaci. Samotná aproximace využívá Lagrangeovy multiplikátory pro zachování přesné pozice kritických bodů ve vektorovém poli. Bude diskutováno o kvalitě výsledné aproximace a i o možném využití při kompresi vektorových dat.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.