Seminars

Shlukování a jeho využití

Written by Ondřej Kaas

Seminar in Czech
June 30, 2017 at 12:00
University of West Bohemia, UC340

 

Abstrakt

Během semináře bude probrána problematika shlukování, především použitého algoritmu Local Search. Další část semináře bude věnována využití shlukování v procesu extrakce úseček, shlukování chodců (v krátkosti), homogenizaci v KN a registraci ploch. V závěru semináře bude nastíněna problematika detekce objektů v mračnu bodů.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.