Seminars

How to Do a Multimedia Talk

Written by Jiří Zapletal

Jiří Zapletal

University of West Bohemia

Seminar in Czech
December 6, 2007 at 13:45
University of West Bohemia, UK417

Download

presentation slides (300kB PPT)

presentation video (415MB AVI)

Abstract

(download in PDF)

Jak dělat multimediální přednášku
(aneb Microsoft Producer vs. TechSmith Camtasia Studio)

Microsoft Producer je nástroj pro vytváření multimediálních přednášek/prezentací, jehož cílem je obohatit slidy naší prezentace o doprovodný audio/video materiál - nejčastěji komentář přednášejícího.

Představíme si jej a demonstrujeme jeho konkrétní použití a integraci doplňkového materiálu do multimediální prezentace. Ukážeme si, jak vytvořit multimediální přednášku z již existujícího audio/video záznamu, ale také variantu, kdy tento materiál zaznamenáváme a synchronizujeme se slidy v reálném čase během přednášky. Nakonec se také dozvíme, jak lze takto vytvořenou prezentaci distribuovat k posluchačům.

Camtasia Studio je podobné profesionální řešení, velice oblíbené zejména pro přípravu videotutoriálů, které jde v mnoha ohledech ještě dále než MS Producer a dává uživateli více možností. Této alternativě se budeme věnovat ve druhé části přednášky, kde si také ukážeme, jakým způsobem se s tímto produktem pracuje.

Na konci přednášky samozřejmě nezapomeneme obě aplikace porovnat a vyhlásit vítěze.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.