Seminars

Results of Projects of the Centre of Computer Graphics and Visualisation

Written by CGV members

Centre of Computer Graphics and Visualisation

University of West Bohemia

Presentations in Czech
June 3, 2008
University of West Bohemia, Bory campus, boardroom UV115

Project LC-CPG

8:30?8:45opening (video)
8:45?9:15Libor Váša: Pokroky v kompresi a vyhodnocování podobnosti dynamických sítí (video)
9:15?9:45Ivo Hanák: Po částech kvadratická interpolace (video, includes also the following talk)
9:45?10:15Martin Janda: Syntéza digitálních hologramů řízená podrobností
10:15?10:45presentations of other project employees
10:45?11:30discussion

Project VIRTUAL

12:30?12:40
opening
12:40?13:00Václav Skala, Vít Ondračka: Výpočetní metody v projektivním prostoru (video)
13:00?13:30Slavomír Petrík: Extrakce isoploch z časově proměnných dat (video)
13:30?13:45Slavomír Petrík: Videokonferenční systém v CPG ZČU (video)
13:45?14:00break
14:00?14:30Jiří Zapletal: Rekonstrukce obrazu pomocí RBF (video)
14:30?15:00Petr Vaněček: RBF interpolace s využitím delaunayovského dělení prostoru (video)
15:00?15:30discussion[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.