Seminars

Voronoi Diagrams

Written by Michal Zemek

Michal Zemek

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 6, 2009 at 9:30
University of West Bohemia, UK417

Abstract

(download in PDF)

Pojem ?Voronoiovy diagramy? označuje širokou třídu geometrických konstrukcí dělících prostor. Asi každý zná obyčejný Voronoiův diagram (Voronoiův diagram bodů), na našich seminářích jsme se setkali i s dalšími typy Voronoiových diagramů ? s power diagramem a s Voronoiovým diagramem koulí. Tím však výčet typů Voronoiových diagramů není ani zdaleka vyčerpán ? o to se pokusím až v nadcházejícím vyčerpávajícím semináři. V něm nejprve ukážu, jak lze definici Voronoiova diagramu zobecnit. Následně popíšu necelou desítku příkladů zobecněných diagramů. Na závěr stručně zmíním některé méně známé možnosti použití Voronoivých diagramů.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.