Seminars

Dynamic Mesh Compression, Episode 2: Reality Strikes Back

Written by Libor Váša

Libor Váša

University of West Bohemia

Seminar in Czech
May 13, 2009 at 9:30
University of West Bohemia, UK417

Abstract

(download in PDF)

V neformálním semináři o kompresi dynamických sítí poreferuji o současném stavu bojiště (existující kompresní algoritmus, algoritmus pro vyhodnocení chyby) a o vytýčených kótách, na které byl veden útok (optimalizace subjektivní chyby). Podám hlášení o použitých technikách boje (kódování délek hran, optimalizace kvantizace atd.) a stručně rozeberu příčiny, které vedly k selhání těchto útočných manévrů. Z rozboru dále vyvodím strategická rozhodnutí pro přesměrování budoucích útočných operací (ještě jiná metrika chyby) a v závěru načrtnu taktický plán následující ofenzívy, jenž bude podroben kritice mladších i starších grafických důstojníků.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.