Seminars

Algorithms for Manipulation with Large Geometric Data

Written by

Jiří Skála

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 10, 2009 at 9:30
University of West Bohemia, UK417

Abstract

(downoad in PDF)

S velkými daty se setkáme v mnoha vědních disciplínách, od předpovědi počasí k průzkumům trhu. Výpočetní výkon počítačů se stále zvětšuje, ale stejně rostou i nároky na zpracování větších a větších objemů dat. Operační paměť a náhodný přístup jsou v takových případech nepoužitelné. V nadcházející přednášce si povíme o způsobech jak velká data zpracovávat.

Nejprve stručně zmíním některé existující metody jak zvládat velká geometrická data. Podíváme se i na alternativní řešení, konkrétně na data streamy a clusterování. Tyto přístupy jsou dosud jen zřídka využívány v počítačové grafice. Potom představím naše řešení založené na hierarchickém data streamovém clusterování. Pro zobrazování výsledné hierarchie clusterů jsme vyvinuli dynamickou hierarchickou triangulaci.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.