Seminars

General Talks

#Article TitleDate
1Počítačem generovaná obrazová holografie2017-10-03
2Shlukování a jeho využití2017-06-30
3Simulace stárnutí na 3D modelech2017-06-26
4Aproximace vektorových polí2017-06-20
5Deskriptory2017-06-19
6Stanovení optimálního proměnného shape parametru a rozmístění referenčních bodů pro RBF aproximaci2017-06-06
7Minimální cesty a využití jejich podobnosti2017-06-05
8Využití výpočetní geometrie pro modelování a vizualizaci proteinů2017-01-12
9Počítání dutin2015-05-26
10Datové struktury2015-05-19
11Grafika na TU Chemnitz2015-05-12
12Vizualizace dynamických systémů2015-04-07
13Srovnání vybraných metod mesh-skinning2015-02-24
14Analýza vlivu jednoduché přesnosti (float 32bit) na jistý výpočet v optice2015-02-24
15Výsledky stáže ve Fraunhofer IGD: Vizuální analýza velkých prostorových dat na bázi WebGL2014-12-09
16Mesh warping v lékařských aplikacích2014-10-21
17Zpracování kolizí deformovatelných modelů ve složitých scénách2014-06-24
18Výpočet a zobrazení molekulárního povrchu2014-06-10
19Metody pro modelování vlasů v počítačové grafice2014-05-27
20Metody pro opravování (sebe-)protínání v trojúhelníkových sítích2014-05-13
21Trable s plovoucí desetinnou čárkou2014-04-22
22Matematické modelování a numerické metody2014-04-15
23Kulatá věda - Science On a Sphere2014-04-08
24Integrace gradientního pole2014-04-01
25Triangulace v E2 a E3 na CPU a GPU2013-11-26
26Platforma pro analýzu, agregaci a vizualizaci otevřených dat souvisejících s územním plánováním2014-03-04
27Vizualizace volumetrických dat2013-12-10
28Metoda konečných prvků2013-11-05
29Bezztrátová komprese posloupností celých čísel2013-11-01
30Reebovy grafy2013-06-25
31Urychlení analýzy biomolekul pomocí paralelismu2013-06-25
32Extrakce 3D z videa2013-06-25
33Komprese GPS trajektorií2013-05-11
34Výpočet a zobrazení dutin v molekulách2013-05-28
35 Výpočet a zobrazení dutin v molekulách2013-05-28
36Svalově-kosterní model člověka - metody deformace svalů2013-05-14
37Grilování Vaška Purcharta na obhajobu k doktorské zkoušce2013-04-23
38Obhajoba oborových projektů - 1. část2013-04-23
39Detekce kolizí pro elasticky deformovatelné modely2013-02-06
40Algoritmy pro manipulaci s velkými geometrickými daty2013-01-21
41Modelování vlivu eroze na terén2012-12-18
42Tvorba identikitu2012-12-11
43Nestandardni komprese obrazu2012-12-04
44Interaktivní model písčitého terénu založený na Delaunayově triangulaci2012-06-29
45Deformovatelné modely2012-06-08
46Manipulace s velkými geometrickými daty2012-06-06
47Lokace bodů ve čtyřstěnových sítích pomocí procházkových algoritmů2012-04-24
48Simulace davů, hierarchické a kombinované kinetické datové struktury2012-04-10
49Deblocking pro trojúhelníkové sítě2012-03-27
50Teoretické a praktické aspekty aditivně váženého Voronoi diagramu2012-03-20
51Je aliasing signálů ve výpočetní optice škodlivý?2012-03-13
52Vizualizace 3D triangulace nad hierarchií clusterů2011-06-28
53Model pro adaptivní řízení davu chodců2011-06-28
54Power diagramy & hledání průsečíků2011-06-07
55Sand covered terrains2011-06-01
56Konstrukce kompletního aditivně váženého 3D Voronoi diagramu2011-05-31
57Metody haptické vizualizace2011-05-10
58Algoritmus FAMC pro kompresi dynamických sítí a jeho vylepšení2011-05-03
59Novinky v procházkových algoritmech2011-04-26
60Optimalizace vnímané chyby v kompresi dynamických sítí2010-11-09
61Analysing the influence of vertex clustering on PCA-based dynamic mesh compression2010-06-28
62Finding Optimal Parameter Configuration for a Dynamic Triangle Mesh Compressor2010-06-28
63Interactive manipulation of sand on a TIN terrain model for virtual reality2010-06-21
64Walking Location Algorithms2010-06-07
65Computational Geometry Applied to Modeling and Visualization of Proteins2010-06-07
66Morphing of geometrical objects in boundary representation2010-05-31
67Construction of Geometric Models for Moving Points2010-05-31
68Lehký úvod do modelování proteinů2010-05-24
69Clustering algorithms and a bit of CUDA2010-05-17
70Hierarchické, víceúrovňové a level of detail struktury pro efektivní vyhledávání bodů2010-05-13
71Medial Axis2010-05-10
72Konvoluce v digitální holografii2010-04-26
73S-patch: Modifikace bikubického plátu2010-04-22
74Modely obličejů2010-04-19
75Terrain Representation for Artificial Human Navigation2009-03-08
76Kvadratické S-patches2009-12-15
77Haptické zobrazování2009-11-25
78Introduction to Holography2009-06-10
79Improving Dynamic Mesh Compression by Clustering2009-06-10
80A New Epochal Journey of the Regular Triangulation2009-06-10
81Algorithms for Manipulation with Large Geometric Data2009-06-10
82Morphing of Geometric Objects in a Boundary Representation2009-06-03
83Dynamic Mesh Compression, Episode 2: Reality Strikes Back2009-05-13
84Voronoi Diagrams2009-05-06
85How Approximate Algorithms Work2009-04-15
86Triangulating the Kinetic Data2009-04-08
87Using Morphing for Averaging of Faces2009-04-01
88Walking algorithms2009-03-11
89Travelling All the Time2009-03-04
90Radial Basis Functions and Their Use for Reconstruction of Damaged Images2009-02-25
91Voronoi diagramy pro množinu koulí2008-12-04
92Adaptive Algorithms for Points Searching and Sorting2008-11-06
93Large terrain visualization in real?time2008-10-23
94Compression of a Dynamic Mesh in Thirty Minutes2008-10-09
95Hierarchical Triangulations of Clustered Data2008-06-04
96Tunnels in Static and Dynamic Protein Molecules2008-05-14
97Connectivity-Guided Adaptive Wavelet Transform Based Compression of Static and Dynamic Meshes2008-02-13
98Introduction to the Projects Being Solved2007-12-01
99How to Do a Multimedia Talk2007-12-06
100An Algorithm for Lossless Compression of Voxel Data Using Quadtrees2007-11-29
101Introduction to Information Visualization2007-10-11
102Surface Reconstruction with Radial Basis Functions2007-06-14
103Patching algorithm for surface reconstruction2007-06-05
104Compression of engineering data represented by hexahedrals2007-06-05
105Clustering Geometric Data Streams2007-05-29
106Full Spectral Rendering2007-04-19
107Introduction to Holography 32007-03-29
108Introduction to Holography 22007-03-15
109Introduction to Holography2007-02-22
110Compression and Simplification of Dynamic Meshes2007-02-15
111Triangle Strips with Level of Detail2006-11-14
112sparcoNET ? SPort, heAlth and ReCreatiOn NETwork2006-11-07
113Ajax ? Bubble or Trend?2006-10-30
114Development of Web Applications in ASP.NET 2.02006-10-10
115Deforming Meshes2006-05-25
116Introduction into .NET and C#2006-10-05


[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.