Seminars

General Talks

#Article TitleDate
1Shlukování a jeho využití2017-06-30
2Simulace stárnutí na 3D modelech2017-06-26
3Aproximace vektorových polí2017-06-20
4Deskriptory2017-06-19
5Stanovení optimálního proměnného shape parametru a rozmístění referenčních bodů pro RBF aproximaci2017-06-06
6Minimální cesty a využití jejich podobnosti2017-06-05
7Využití výpočetní geometrie pro modelování a vizualizaci proteinů2017-01-12
8Počítání dutin2015-05-26
9Datové struktury2015-05-19
10Grafika na TU Chemnitz2015-05-12
11Vizualizace dynamických systémů2015-04-07
12Srovnání vybraných metod mesh-skinning2015-02-24
13Analýza vlivu jednoduché přesnosti (float 32bit) na jistý výpočet v optice2015-02-24
14Výsledky stáže ve Fraunhofer IGD: Vizuální analýza velkých prostorových dat na bázi WebGL2014-12-09
15Mesh warping v lékařských aplikacích2014-10-21
16Zpracování kolizí deformovatelných modelů ve složitých scénách2014-06-24
17Výpočet a zobrazení molekulárního povrchu2014-06-10
18Metody pro modelování vlasů v počítačové grafice2014-05-27
19Metody pro opravování (sebe-)protínání v trojúhelníkových sítích2014-05-13
20Trable s plovoucí desetinnou čárkou2014-04-22
21Matematické modelování a numerické metody2014-04-15
22Kulatá věda - Science On a Sphere2014-04-08
23Integrace gradientního pole2014-04-01
24Triangulace v E2 a E3 na CPU a GPU2013-11-26
25Platforma pro analýzu, agregaci a vizualizaci otevřených dat souvisejících s územním plánováním2014-03-04
26Vizualizace volumetrických dat2013-12-10
27Metoda konečných prvků2013-11-05
28Bezztrátová komprese posloupností celých čísel2013-11-01
29Reebovy grafy2013-06-25
30Urychlení analýzy biomolekul pomocí paralelismu2013-06-25
31Extrakce 3D z videa2013-06-25
32Komprese GPS trajektorií2013-05-11
33Výpočet a zobrazení dutin v molekulách2013-05-28
34 Výpočet a zobrazení dutin v molekulách2013-05-28
35Svalově-kosterní model člověka - metody deformace svalů2013-05-14
36Grilování Vaška Purcharta na obhajobu k doktorské zkoušce2013-04-23
37Obhajoba oborových projektů - 1. část2013-04-23
38Detekce kolizí pro elasticky deformovatelné modely2013-02-06
39Algoritmy pro manipulaci s velkými geometrickými daty2013-01-21
40Modelování vlivu eroze na terén2012-12-18
41Tvorba identikitu2012-12-11
42Nestandardni komprese obrazu2012-12-04
43Interaktivní model písčitého terénu založený na Delaunayově triangulaci2012-06-29
44Deformovatelné modely2012-06-08
45Manipulace s velkými geometrickými daty2012-06-06
46Lokace bodů ve čtyřstěnových sítích pomocí procházkových algoritmů2012-04-24
47Simulace davů, hierarchické a kombinované kinetické datové struktury2012-04-10
48Deblocking pro trojúhelníkové sítě2012-03-27
49Teoretické a praktické aspekty aditivně váženého Voronoi diagramu2012-03-20
50Je aliasing signálů ve výpočetní optice škodlivý?2012-03-13
51Vizualizace 3D triangulace nad hierarchií clusterů2011-06-28
52Model pro adaptivní řízení davu chodců2011-06-28
53Power diagramy & hledání průsečíků2011-06-07
54Sand covered terrains2011-06-01
55Konstrukce kompletního aditivně váženého 3D Voronoi diagramu2011-05-31
56Metody haptické vizualizace2011-05-10
57Algoritmus FAMC pro kompresi dynamických sítí a jeho vylepšení2011-05-03
58Novinky v procházkových algoritmech2011-04-26
59Optimalizace vnímané chyby v kompresi dynamických sítí2010-11-09
60Analysing the influence of vertex clustering on PCA-based dynamic mesh compression2010-06-28
61Finding Optimal Parameter Configuration for a Dynamic Triangle Mesh Compressor2010-06-28
62Interactive manipulation of sand on a TIN terrain model for virtual reality2010-06-21
63Walking Location Algorithms2010-06-07
64Computational Geometry Applied to Modeling and Visualization of Proteins2010-06-07
65Morphing of geometrical objects in boundary representation2010-05-31
66Construction of Geometric Models for Moving Points2010-05-31
67Lehký úvod do modelování proteinů2010-05-24
68Clustering algorithms and a bit of CUDA2010-05-17
69Hierarchické, víceúrovňové a level of detail struktury pro efektivní vyhledávání bodů2010-05-13
70Medial Axis2010-05-10
71Konvoluce v digitální holografii2010-04-26
72S-patch: Modifikace bikubického plátu2010-04-22
73Modely obličejů2010-04-19
74Terrain Representation for Artificial Human Navigation2009-03-08
75Kvadratické S-patches2009-12-15
76Haptické zobrazování2009-11-25
77Introduction to Holography2009-06-10
78Improving Dynamic Mesh Compression by Clustering2009-06-10
79A New Epochal Journey of the Regular Triangulation2009-06-10
80Algorithms for Manipulation with Large Geometric Data2009-06-10
81Morphing of Geometric Objects in a Boundary Representation2009-06-03
82Dynamic Mesh Compression, Episode 2: Reality Strikes Back2009-05-13
83Voronoi Diagrams2009-05-06
84How Approximate Algorithms Work2009-04-15
85Triangulating the Kinetic Data2009-04-08
86Using Morphing for Averaging of Faces2009-04-01
87Walking algorithms2009-03-11
88Travelling All the Time2009-03-04
89Radial Basis Functions and Their Use for Reconstruction of Damaged Images2009-02-25
90Voronoi diagramy pro množinu koulí2008-12-04
91Adaptive Algorithms for Points Searching and Sorting2008-11-06
92Large terrain visualization in real?time2008-10-23
93Compression of a Dynamic Mesh in Thirty Minutes2008-10-09
94Hierarchical Triangulations of Clustered Data2008-06-04
95Tunnels in Static and Dynamic Protein Molecules2008-05-14
96Connectivity-Guided Adaptive Wavelet Transform Based Compression of Static and Dynamic Meshes2008-02-13
97Introduction to the Projects Being Solved2007-12-01
98How to Do a Multimedia Talk2007-12-06
99An Algorithm for Lossless Compression of Voxel Data Using Quadtrees2007-11-29
100Introduction to Information Visualization2007-10-11
101Surface Reconstruction with Radial Basis Functions2007-06-14
102Patching algorithm for surface reconstruction2007-06-05
103Compression of engineering data represented by hexahedrals2007-06-05
104Clustering Geometric Data Streams2007-05-29
105Full Spectral Rendering2007-04-19
106Introduction to Holography 32007-03-29
107Introduction to Holography 22007-03-15
108Introduction to Holography2007-02-22
109Compression and Simplification of Dynamic Meshes2007-02-15
110Triangle Strips with Level of Detail2006-11-14
111sparcoNET ? SPort, heAlth and ReCreatiOn NETwork2006-11-07
112Ajax ? Bubble or Trend?2006-10-30
113Development of Web Applications in ASP.NET 2.02006-10-10
114Deforming Meshes2006-05-25
115Introduction into .NET and C#2006-10-05


[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.