Files

BSc. Theses

#File
1 Kontrola typografie v Adobe InDesign

Kubová Fišerová Marcela (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2011
Keyword(s): typography, Adobe InDesign
2 Statistické kódování digitálního obrazu

Svoboda Lukáš (supervised by Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.), 2011
Keyword(s): lossy format, storing images, Huffman coding, arithmetic coding, JPEG, YCbCr, RGB, Freeman code
3 Obálka tělesa reprezentovaného trojúhelníkovou sítí

Cholt David (supervised by Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.), 2011
Keyword(s): computer graphics, triangulated mesh, progressive pull, coarse mesh, mesh decimation, outer hull
4 Hledání tras podle zadaného terénního profilu

Razým Vladislav (supervised by Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2011
Keyword(s): track search algorithms, digital elevation model, bilinear interpolation, bicubic interpolation
5 Aproximace výpočtů pro digitální holografii

Majdišová Zuzana (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2011
Keyword(s): angular spectrum, Rayleigh-Sommerfeld formula, fast calculation method, reference method
6 Základní barevné korekce

Rabušic Jan (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2011
Keyword(s): bitmap image, image manipulation, color correction tools, color filters, curves, hue, saturation

 

Původní verze s kvalitnějšími obrázky a o velikosti 50MB je dostupná na portal.zcu.cz zde:

https://portal.zcu.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=43653

7 Fotorealistický rendering terénu

Staffa Milan (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2011
Keyword(s): RenderMan, computer graphics, terrain, software, photorealism
8 Interaktivní manipulace s bitmapovým obrazem

Kovanda Jan (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2011
Keyword(s): inner structure, advanced colour correction, graphical library, test, user defined plugins
9 Správa paměti pro interaktivní práci s bitmapovými obrazy

Jirkovský Lukáš (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2011
Keyword(s): bitmap image, image manipulation, cache management, memory management, lossless manipulation, FotoSH
10 Kapitoly videotutoriálu MVE-2

Matas Martin (supervised by Ing. Libor Váša, Ph.D.), 2011
Keyword(s): Modular Visualization Environment - 2, video tutorial, modular programming
11 Grafické rozhraní pro fyzikální výpočty

Šmolík Michal (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2011
Keyword(s): graphical interface, verbal task, physics, calculation
12 Vlastnosti fyzikalního enginu ODE

Janeček Jiří (supervised by Ing. Petr Vaněček, Ph.D.), 2011
Keyword(s): ODE, Open Dynamics Engine, physics engines, rigid body dynamics, game physics, game programming
13 .NET Wrapper pro knihovnu k zařízení Phantom

Boháč,A. (supervised by Ing. Petr Vaněček, Ph.D.), 2010
Keyword(s): .NET wrapper, haptic device Phantom
14 Vizualizace a editace molekul proteinu

Janáček,Z. (supervised by Ing. Michal Zemek), 2010
Keyword(s): proteins,tunnels, CAVER
15 Integrální fotografie a Digitální holografie

Loukota,L. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2010
Keyword(s): integral imaging, holography, SDK Holo Toolkit
16 Barevné korekce obrazu a videa

Zeman,M. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2010
Keyword(s): color correction, image, video
17 Konstrukce pseudotriangulace inkrementálním vkládáním

Hobza,L. (supervised by Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2010
Keyword(s): pseudo-triangulation, incremental insertion, swap, flip
18 Geometrická reprezentace obrazové informace

Dohnal,M, (supervised by Ing. Josef Kohout, Ph.D.), 2010
Keyword(s): geometric representation, image, triangulation
19 Neztrátová komprese skupiny podobných obrazů

Prouza,K. (supervised by Ing. Josef Kohout, Ph.D.), 2010
Keyword(s): lossless image compression
20 Konvexní obálka rozsáhlé množiny bodů v E^d

Martínek,P. (supervised by Ing. Kohout, Ph.D.), 2010
Keyword(s): convex hull, large data sets
21 Modelování pohybujících se geometrických objektů pomocí částicových systémů

Jelen,T. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2003
22 Úprava programového vybavení pro rekonstrukci povrchových modelů pro účely porovnání

Čížek,P (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2003
23 MVE module for the Earth surface model generation

Fornous,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2003
24 Modelování trávy v aplikacích virtuální reality

Vyškovský,J. (supervised by Ing. Kohout, Ph.D.), 2006
25 Modelování oblohy v aplikacích virtuální reality

Osvald,V. (supervised by Ing. Kohout, Ph.D.), 2006
26 Algoritmy ořezávání

Ondračka,V. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2006
27 Počítačová podpora kreativity

Nevoralová,K. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
28 Vyhlazování 3D objektů

Nekvinda,J. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
29 Evidence hodnocení studentů čárovými kódy

Muchna,P. (supervised by Ing. Váša Libor, Ph.D.), 2006
30 LOD modely terénů

Markuzziová,H. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
31 Morfování geometrických objektů v povrchové reprezentaci

Málková,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
32 Path planning for a robot/avatar in VR

Brož,P. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
33 Modelování slunečního cyklu

Syrovátka,J. (supervised by Ing. Kohout, Ph.D.), 2007
34 Deformace terénu pro virtuální realitu - datová, logická a vizualizační část modelu

Purchart,V (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2007
35 Modelování mraků pro VR aplikace

Prokop,Z. (supervised by Ing. Kohout, Ph.D.), 2007
36 Doostřování obrázků (Sharpening)

Pixa,M. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2007
37 Pokročilá korekce barev

Petřík,O. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2007
38 Barevné korekce videa

Kučera,J. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2007
39 Knihovna pro výpočty v projektivním prostoru

Kubricht,M. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2007
40 Polygonální rendering metodou Sort-Last

Kolařík,L. (supervised by Ing. Kohout, Ph.D.), 2007
41 Metody stínování a stereoprojekce

Klouda,K. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2007
42 Deformace terénu pro virtuální realitu - geometrická část modelu

Kadlec,J. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2007
43 Studium atmosférických jevů a jejich rendering pro  RenderMan

Holubář,M (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2007
44 Modelování a vykreslování trávy pro herní aplikace

Geršl,V. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2007
45 Demonstrační aplikace klíčování videa

Bystřický,V. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2007
46 Vytvoření pomocného programového vybavení pro výuku předmětu KPG

Buršík,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2007
47 Umělá inteligence v počítačových hrách

Vondráček,T. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
48 Grafické rozhraní pro potřeby archové montáže

Vácha,Z. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
49 Interaktivní zobrazování obrazu z pohledu pozorovatele

Tichota,M. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
50 Komprese barevných digitálních obrazů s využitím triangulace

Sýkora,R. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
51 Webový přehrávač komprimovaných dynamických sítí s implementací plného algoritmu EdgeBreaker

Rus,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2008
52 Rychlé zobrazení husté vegetace

Plas,J. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
53 Vizualizace dat pro modelování důvěry

Nebeský,J. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
54 Displej s pohyblivým pozorovatelem

Mikšovic,M. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
55 Sazba matic v Adobe InDesign

Král,M. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
56 Simulace sněžení pro virtuální realitu

Filipčík,P. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
57 Použití L-systémů pro křivky počítané rekurzivním dělením

Campr,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
58 Editace perokresby pomocí zásuvného modulu pro Adobe Photoshop

Bžoch,P. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
59 "Hra ""Mlýn"" na síti"

Bacík,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2008
60 Grafické efekty v počítačových hrách

Aubrecht,V. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2008
61 Využití shlukování pro digitalizované obrazy

Hulej,P. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2009
62 Využití triangulizací pro reprezentaci digitalizovaného obrazu K

Rulf,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2009
63 Úpravy triangulací pro reprezentaci digitalizovaného obrazu

Uher,V. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2009
64 Systém pro podporu odborných časopisů

Beranová,M. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2009
65 Videokonferenční systém - Server

Brožík,D. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2009
66 Systém pro podporu odborných konferencí

Danišík,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2009
67 Videokonferenční systém - Klient

Kovařík,O. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2009
68 Systém pro barevné korekce digitálních fotografií

Skorkovská,V (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2009
69 Interpolační metody pro digitalizovaný obraz reprezentovaný trojúhelníkovou sítí

Janák,T. (supervised by Ing. Kohout, Ph.D.), 2009
70 Simulování proudění vzduchu v aplikacích VR

Zelený,I. (supervised by Ing. Kohout, Ph.D.), 2009
71 Možnosti enginu OGRE pro stereoskopické zobrazování

Fatka,J. (supervised by Ing. Vaněček, Ph.D.), 2009
72 Vlastnosti fyzikálního enginu Havok Physics

Karlík,P. (supervised by Ing. Vaněček, Ph.D.), 2009
73 Rozšíření herního enginu Innovative (XNA)

Vytlačil,J. (supervised by Ing. Vaněček, Ph.D.), 2009
74 Optimalizace trojúhelníkových sítí v E3 a jejich zobrazování

Doubek,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2000
75 Vizualizace osvětlení povrchu vozovky

Smlsal,T. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2001


[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.