Files

MSc. Theses

#File
1 Multiuživatelská virtuální realita

Tichota Martin (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2011
Keyword(s): virtual reality, computer graphics, optical tracking, epipolar geometry, egomotion estimation
2 Komprese dynamických sítí s využitím shlukování

Rus Jan (supervised by Ing. Libor Váša, Ph.D.), 2011
Keyword(s): 3D dynamic meshes, Data compression, Computer animation, Coddyac, Clustering
3 Objemová haptická vizualizace

Hamák Zděněk (supervised by Ing. Petr Vaněček, Ph.D.), 2011
Keyword(s): haptic rendering, velocity driven exploration, H3DAPI, volume change detection
4 Vzájemná transformace 3D objektů reprezentovaných trojúhelníkovým povrchem

Zelený Ivo (supervised by Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.), 2011
Keyword(s): Morphing, mass-spring system, mass-spring system on GPU, muscle wrapping
5 Eclipse engine

Skalský,M. (supervised by Ing. Petr Vaněček, Ph.D.), 2010
Keyword(s): game engine
6 Modelování a vykreslování objemových mraků pro herní aplikace

Geršl,V. (supervised by Ing. Petr Vaněček, Ph.D.), 2010
Keyword(s): volumetric clouds, GPU
7 Evaluation of Dynamic Mesh Compression Algorithms Using Alternative Metrics

Petřík,O. (supervised by Ing. Libor Váša, Ph.D.), 2010
Keyword(s): compression, dynamic mesh, rate-distortion optimisation
8 Binarizace digitálních hologramů

Šimek,M. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2010
Keyword(s): digital holograms, fast Fourier transformation, optical field
9 Virtuální studio

Bystřický,V. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2010
Keyword(s): virtual studio, virtual scene, low cost implementation
10 Systém pro uložení grafi cké informace

Hofhans,T. (supervised by Ing. Josef Kohout, Ph.D.), 2010
Keyword(s): image compression
11 Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z rozptýlených bodů

Varnuška,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2002
12 Generování stripů pro trojúhelníkové modely

Vaněček,P. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2002
13 Metody extrakce iso-ploch pro volumetrická data a zobrazování skalárních veličin

Patera,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2002
14 Paralelní Delaunayova triangulace ve 2D a 3D

Kohout,J. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2002
15 Morphing 3D geometrických objektů

Parus,J. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2003
16 Visualization toolkit for C# in scope of ROTOR project

Frank,M. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2003
17 Digital image enhancement

Váša,L. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2004
18 Object reconstruction from 3D images

Lang,L. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2004
19 Point based reindering

Benda,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2004
20 Scaling of rendered stereoscopic scenes

Teixeira,R.J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2005
21 Grafický editor schemat dopravních systémů

Hájková,J. (supervised by Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.), 2005
22 Hierarchické povrchové modely

Zítka,P. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
23 Masking Images for DTP Needs

Skála,J. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2006
24 Detekce kolizí vhodná pro pohybující se modely v oblasti VR

Pokorný,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
25 Sdílený virtualní svět

Novotný,Z. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2006
26 Využití metod umělé inteligence pro rekonstrukci povrchu

Mrnka,L. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
27 Causes of visual fatique and its improvements in stereoscopy

Mikšíček,F. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2006
28 Obecný modulární grafický subsystém pro prostředí MVE-2

Kaiser,J. (supervised by Ing. Milan Frank), 2006
29 Delaunayova triangulace s omezením (CDT) a E2 a E3

Fuksa,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2006
30 Dělení prostoru pro rozsáhlá a měnící se data

Zemek,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2007
31 Aplikace radiálních bázových funkcí

Zapletal,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2007
32 Metody pro porovnaní dynamických trojuhelníkových sítí

Zadražil,F. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2007
33 Modelování eroze a deformace terénu

Sedmihradský,J. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2007
34 Maskovaní obrazu pro potřeby DTP

Rücker,M. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2007
35 2D editor pro návrh topologie čipu - projekt FlashPoM-2

Novák,F. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2007
36 Dynamické změny a editovaní trianularizovaných geometrických modelů

Kvasnička,O. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2007
37 Zaostřovaní digitálních fotografií

Jansa,J. (supervised by Ing. Petr Lobaz), 2007
38 2D editor pro návrh topologie čipu - projekt FlashPoM-1

Hladík,V. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2007
39 Implementace funkcionality shader modelu do grafické knihovny D3DUT v prostředí UNIX

Bařtipán,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2007
40 Delaunay triangulation of moving points in a plane

Vomáčka,T. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
41 Detekce kolizí

Vašíček,J. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
42 Aplikace algoritmů procházky v počítačové grafice

Soukal,R. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
43 Použití triangulací pro reprezentaci videa

Puncman,P. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
44 Morphing of geometrical objects in boundary representation

Málková,M. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
45 Plánovaní cesty pro virtualní realitu

Brož,P. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2008
46 Modelování pisčitého terénu pro virtuální realitu

Purchart,V. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2009
47 Simulace povětrnostních vlivů na výškové mapy

Prokop,Z. (supervised by Ing. Vaněček, Ph.D.), 2009
48 Využití existujícího modelu písčitého terénu pro modifikace jiných typů povrchů ve virtuální realitě

Kolářík,L. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2009
49 Comparison of tetrahedron subdivision schemes of volumetric data

Brusi,A. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 1999
50 Image filtration methods and volumentric data

Lazar,L. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 1999
51 Modular visualization environment - MVE

Roušal,M. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2000
52 Generování tetrahedronových sítí z rozptýlených dat

Maur,P. (supervised by Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová), 2000
53 Methods of creating triangle meshes from STL file format and their visualisation with using stereoscopic effect

Kuchař,M. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2000
54 Methods for direct iso-surface rendering

Kročák,M. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2000
55 Methods of iso-surface visualization and methods of iso-surface extraction from Volumetric Data

Krejza,M. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2000
56 Grafický výstup elektronického tlumočníka znakové řeči

Dobrý,J. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2000
57 Generátor trojuhelníkových sítí zadaných vlastností brutální silou

Hlavatý,T. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2001
58 Object surface recontruction from slices

Sviták,R (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2001
59 Metody extrakce isoploch pro tetrahedronové sítě a zobrazování neskalárních veličin

Jirka,T. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2001
60 Rendering of iso-surfaces given by implicit functions and CSG trees

Čermák,M. (supervised by Prof. Ing. Václav Skala, CSc.), 2001


[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.